Mått & Sånt garageport

Se till att du har minst 10cm på sidorna för att kunna monterar garageporten obehindrat. Samt skall du ha minimum 18cm till tak från garageportens överkant.

Storleken som anges på garageporten ex. 240*200 är vad porten täcker (dagöppning). Öppningen får inte vara större men givetvis mindre då porten monteras på insidan.