Fördelar med ett modul växthus.

I ett växthus som är byggt av moduler/sektioner så är varje modul en helt fristående konstruktion. Här bär varje modul sin egen påfrestning istället för att en gigantisk sektion som bär hela påfrestningen. Svagheten vid växthus som monteras likt ett "plockepinn" så är det första hand ryggåsen. Ibland är den hel och oftast delad för att kapa frakter åt tillverkare och importörer. Tar man då ett växthus som är 4-8 m långt där ett stag skall hålla växthuset och snö/vind så är det ohållbart. Ännu värre om detta stag är delat och fästs med skruvar. Tänk istället att växthuset är i ca 4-6 moduler där varje modul är fristående och bärande i sig. Vi tror ni fattar vilken otrolig skillnad det är. 

Varje modul/sektion har sina egna förstärkningar i överliggare i tak samt sidostötter på sidorna. Ett icke modul växthus har oftast inga förstärkningar alls, och skulle de ha detta så har de förstärkningar i hela växthusets storlek. Men i ett modul växthus har varje sektion sin egen förstärkning. Ta ett växthus i 6 moduler då har du 6 egna förstärkningar istället för 1 som ett massproducerat växthus från Asien kan ha om importören snålat in vid kvalitetstänket.

En annan ovärderlig fördel med ett modul växthus är att du kan växa tillsammans med ditt växthus. Du kan när du vill kontakta oss och beställa en ny modul/sektion till ditt växthus. Det gör att du ökar strl mycket enkelt med 2-12m2 beroende på vilket växthus du köper. Alla hemmaodlare önskar alltid ett större växthus år för år, och med ett modul växthus så är detta mycket enkelt. montera isär en modul och montera in den nya. 

Ett modul växthus är klassat stormsäkert om du monterar det rätt och sörjer för god förankring mot backen. Ställer du ett modul växthus löst på backen så ligger snart hela stycket på rygg, men givetvis intakt. Däremot tar vi markant avstånd mot sk. Stormgarantier som många erbjuder i jakten för att trollbinda konsumenten, dessa garantier faller allt som oftast på klausuler och vips är du tillbaks till konsumentverkets föreskrifter på 3 års garanti vilket du alltid har rätt till. Så stormgaranti, hur vet företaget var du placerar ditt växthus? så vips erbjuds du 1-2års garanti. Men det är faktiskt 3 års garanti.

Många försäkringsbolag tecknar inte idag försäkringar på Asiatiska massproducerade växthus. Men ett modul växthus är inga problem och ännu bättre om det ät stormsäkrat. Då betalar man ca 10-20kr/mån för skador och åverkan på ditt växthus. 

"Been ther done that" så vi vet vad vi pratar om. Redan tidigt 2000 tal importera vi växthus som massproduceras från Asien. Vi lyssnade på kunderna och "gör om gör rätt" blev vårt signum, efter några år av sökande & noggranna tester så vet vi vad som krävs av ett växthus. Moduler/sektioner som byggs samman till en konstruktion.